این دستگاه ویژه برداشت گردو از باغات سنتی ایران بوده که توسط کارشناسان ایتالیائی و براساس شرایط موجود باز طراحی و توانائی لرزاندن تنه درختان تا قطر ۵۲ سانتیمتر و ارتفاع حداکثر ۸متر.

این کمباین ها مدل چینی همان کمباین جاندیر ۹۹۷۰ بوده با تغییرات در سیستم تخلیه و کنترل دارای هد ۴ ردیفه با فاصله بین ردیفی ۷۶ سانتیمتر ثابت و سیستم اتوماتیک تنظیم ارتفاع هد.

این دستگاه مدل کمباین غوزه چین پنبه با عرض کار ۵ متر بوده و مجهز به یک پیش تمییز کننده در جلوی هد و سیستم جین در عقب هد بوده و عملیات جداکردن پنبه از غوزه در آن قسمت انجام می گیرد

این کمباین ها جهت برداشت غوزه و وش پنبه بصورت یکجا در اراضی با رطوبت کم دارای تراکم بیشتر ۲۴۰-۲۰۰ هزار در هکتار و بوته ها دارای ارتفاع کوتاه و تک تنه و شاخه های کمتر کاربرد دارد

این دستگاه جهت برداشت زیتون روغنی از باغات زیتون کشت متراکم (intensive &super intensive) کاربرد داشته و اساس کار آن لرزش شاخه ها میباشد.

کمپرسورهای مجموعه هرس

موتورکمپرسور فرغونی مدل حرفه ای جهت باغات بزرگ بیش

ابزارهای مجموعه هرس

ابزارهای مجموعه هرس

شیکرهای قابل حمل

شیکرهای قابل حمل

شیکر پشت تراکتوری

شیکر پشت تراکتوری

قطعات خاک ورزی

قطعات خاک ورزی

قطعات سمپاش

قطعات سمپاش

قطعات بذرکارهای گاسپاردو

قطعات بذرکارهای گاسپاردو

دستگاههای هرس فرم دهنده

دستگاههای هرس فرم دهنده

ماشینهای برداشت چغندر قند

سرشاخه خرد کن ها

اخبار و فناوری های نوین