پویا گندم طلایی

آدرس: تهران، میدان توحید

           خیابان امیرلو، پلاک 7، واحد 1

کد پستی: 1419745111

ایمیل: info@pgtagri.com

تلفن: 66120648-66120651 (021)

فکس: 66923696 (021)

Poya Gandom Talaei
PGT address