قیچی های پنوماتیک از لحاظ قطر برش و همچنین توانایی در اتصال به بازوهای تلسکوپی و یا ثابت و همچنین نوع تیغه به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. قیچی های پنوماتیک در انواع مختلفی از قبیل بدون دسته و با دسته ثابت در طول های مختلف و یا دسته تلسکوپی باز شونده وجود دارند.

در حال نمایش 3 نتیجه