راه اندازی سرشاخه خردکن نخیلات

ژوئن 27, 2020
سرشاخه خردکن مخصوص نخیلات

کلاس آموزشی برداشت لیمو با شیکر – داراب

آوریل 9, 2020
کلاس آموزشی برداشت لیمو با شیکر

راه اندازی کمپرسور پشت تراکتوری – بابل

آوریل 9, 2020
راه اندازی کمپرسور پشت تراکتوری – بابل

کلاس آموزشی برداشت با شیکر ویبره – طرقبه

آوریل 9, 2020
کلاس آموزشی برداشت با شیکر ویبره