دستورالعمل های استفاده از دستگاهها

دفترچه راهنمای استفاده از سرشاخه خرد کن PZ110

دفترچه راهنمای استفاده از کمپرسور های مدل MC

دفترچه راهنمای راه اندازی شیکر قابل حمل مدل GSM

دفترچه راهنماي راه اندازي كمباين پيكاپ بادام زمينی و لوبيا

دستورالعمل دو صفحه ای استفاده از شیکر ویبره دستی

دستورالعمل استفاده از مجموعه های هرس پنوماتیک

دستورالعمل استفاده از قیچی شارژیcampagnola

دستورالعمل استفاده از شیکر پشت تراکتوری

نکات مهم در استفاده از مجموعه های هرس پنوماتیک

نقشه انفجاری قیچی ۵ سانت

نقشه انفجاری قیچی ۳ سانت

نقشه انفجاری اره

نحوه راه اندازی كمپرسور ECO PLUSE

لیست قطعات قیچی ۵ سانت

دفترچه کمباین غوزه چین پشت تراکتوری

دفترچه شیکر پشت تراکتوری

دفتر چه راهنمای فارسی قیچی شارژی مدل Easy L

speedyدفتر چه راهنمای فارسی

stark M&Lدفترچه راهنما

فیلم های آموزش جهت راه اندازی

آموزش نحوه نصب قیچی هرس شارژی روی بازوی تلسکوپی مدل (Stark L)
آموزش نحوه تعویض تیغه قیچی هرس شارژی مدل (Stark L)
آموزش سرویس و تعویض تیغه قیچی شارژی مدل (Speedy)

کاتالوگ ها

catalog-goze-tractor
ماشینهای برداشت پنبه
catalog-goze-tractor-1
ماشینهای برداشت پنبه
ziton-combin-catalog
کمباین برداشت زیتون
ziton-combin-catalog-1
کمباین برداشت زیتون
IMG_20151223_180735-2
کمپرسورهای مجموعه هرس پنوماتیک
IMG_20151223_180731-1
کمپرسورهای مجموعه هرس پنوماتیک
catalog-vashchin-traktor
ماشینهای برداشت پنبه
catalog-vashchin-traktor-1
ماشینهای برداشت پنبه
catalog-vashchin-ozbak
ماشینهای برداشت پنبه
IMG_20160811_153249
قیچی هرس شارژی (برقی)
IMG_20160811_153241
قیچی هرس شارژی (برقی)
S 7000_EN_0022
سرشاخه خردکن های وارداتی
S 7000_EN_0011
سرشاخه خردکن های وارداتی
2-2
سرشاخه خردکن های وارداتی
2-2 copy
سرشاخه خردکن های وارداتی
شیکر قابل حمل موتوردار پنجه ای1
شیکر برداشت محصولات
شیکر قابل حمل موتور دار ویبره 1
شیکر برداشت محصولات
کاتالوگ شیکر شاخه پشت تراکتوری 11
شیکر برداشت محصولات
کاتالوگ شیکر شاخه پشت تراکتوری 11
شیکر برداشت محصولات
TCK-new-wp
سرشاخه خردکن بین ردیفی
TRK-new-wp
سرشاخه خردکن بین ردیفی
Sin título-1
ماشینهای برداشت پنبه
Sin título-1
ماشینهای برداشت پنبه
کاتالوگ شیکر تنه 2
شیکر برداشت محصولات
کاتالوگ شیکر تنه 1
شیکر برداشت محصولات