موتورکمپرسور MC220

Compresor_Mc_220

ابزارهای قابل انتخاب:

با این موتورکمپرسور همزمان دو قیچی و یا یک زیتون چین می توان استفاده کرد.

توضیحات کمپرسور:

موتورکمپرسور چمدانی با دسته تاشو گزینه مناسبی است جهت باغات کوچک کمتر از ۳-۲ هکتار و کسانی که تمایل دارند خودشان عملیات هرس را انجام دهند.

این دستگاه سبک بوده و قابلیت مانور پذیری بسیار بالائی داشته و با موتور سیکلت و یا سواری قابل حمل می باشد.

این دستگاه به جهت کوچک بودن در تمامی شرایط قابل استفاده می باشد.

مشخصات فنی:

موتور هواساز وزن مخزن قابلیت راه اندازی
هوندا ۴ اسب بخار ۲۲۲ لیتر در دقیقه ۳۲ کیلو گرم ۱۴ لیتر ۲ قیچی همزمان یا یک زیتون چین

کاتالوگ و فیلم

IMG_20151223_180735-2
IMG_20151223_180731-1

موتورکمپرسور MC360

Compresor_Mc_360

ابزارهای قابل انتخاب:

با این موتورکمپرسور همزمان ۳ قیچی و یا ۲ زیتون چین می توان راه اندازی کرد.

توضیحات کمپرسور:

موتورکمپرسور فرغونی  گزینه مناسبی جهت باغات کوچک تا متوسط ۱۰-۵ هکتار و افرادی که خودشان عملیات هرس را می خواهند انجام دهند و یا اکیپ های کوچک هرس کار که بصورت حرفه ای عملیات هرس را می خواهند انجام دهند.

این دستگاه در تمام شرایط قابل استفاده بوده و در باغات هموار کاربرد بیشتری دارد.

مشخصات فنی:

موتور
هواساز
وزن
مخزن
قابلیت راه اندازی
هوندا ۴ اسب بخار
۳۲۰ لیتر در دقیقه
۵۱ کیلو گرم
۱۸ لیتر
۳ قیچی و یا ۲ زیتون چین

کاتالوگ و فیلم

IMG_20151223_180735-2
IMG_20151223_180731-1

موتورکمپرسور MC550

Copressor_Mc_550

ابزارهای قابل انتخاب:

با این موتورکمپرسور می توان همزمان ۴ قیچی و یا یک اره و یا ۳ زیتون چین را راه اندازی کرد.

توضیحات کمپرسور:

موتورکمپرسور فرغونی مدل حرفه ای جهت باغات متوسط تا بزرگ بیش از ۱۰ هکتار و مناسب باغدارانی که با چند هرس کار عملیات هرس را انجام میدهند و یا اکیپ های حرفه ای هرس کار.

این دستگاه در تمام شرایط آب هوائی بخصوص در اراضی هموار بخوبی کار می کند.

مشخصات فنی:

موتور
هواساز
وزن
مخزن
قابلیت راه اندازی
هوندا ۶ اسب بخار
۵۵۴ لیتر در دقیقه
۶۹ کیلو گرم
۲۲ لیتر
۴ قیچی و یا یک اره و یا ۳ زیتون چین

کاتالوگ و فیلم

IMG_20151223_180735-2
IMG_20151223_180731-1

موتورکمپرسور MC550 Drive

Compressor_Mc_550D

ابزارهای قابل انتخاب:

با این موتورکمپرسور می توان همزمان ۴ قیچی و یا یک اره و یا ۳ زیتون چین را راه اندازی کرد.

توضیحات کمپرسور:

موتورکمپرسور فرغونی خودرو مدل حرفه ای جهت باغات متوسط تا بزرگ بیش از ۱۰ هکتار و مناسب باغدارانی که با چند هرس کار عملیات هرس را انجام میدهند و یا اکیپ های حرفه ای هرس کار.

این دستگاه در تمام شرایط آب هوائی بخصوص در اراضی ناهموار و پست به جهت دارا بودن چرخ های بزرگ و محرک بخوبی کار کرده و قابلیت تردد دارد.

مشخصات فنی:
موتور
هواساز
وزن
مخزن
قابلیت راه اندازی
هوندا ۶ اسب بخار
۵۵۴ لیتر در دقیقه
۹۳٫۵ کیلو گرم
۲۲ لیتر
۴ قیچی و یا یک اره و یا ۳ زیتون چین

کاتالوگ و فیلم

IMG_20151223_180735-2
IMG_20151223_180731-1

موتورکمپرسور MC950

Compresor_Mc_950

ابزارهای قابل انتخاب:

با این موتورکمپرسور می توان همزمان ۶ قیچی و یا یک اره و یا ۴ زیتون چین را راه اندازی کرد.

توضیحات کمپرسور:

موتورکمپرسور فرغونی مدل حرفه ای جهت باغات بزرگ بیش از ۳۰ هکتار و مناسب باغدارانی که با چندهرس کار عملیات هرس را انجام میدهند و یا اکیپ های کاملاحرفه ای هرس کار.

این دستگاه در تمام شرایط آب هوائی بخصوص در اراضی هموار بخوبی کار می کند.

مشخصات فنی:

موتور
هواساز
وزن
مخزن
قابلیت راه اندازی
هوندا ۹ اسب بخار
۸۲۰ لیتر در دقیقه
۱۳۲ کیلو گرم
۱۸ لیتر
۶ قیچی و یا یک اره و یا ۴ زیتون چین

کاتالوگ و فیلم

IMG_20151223_180735-2
IMG_20151223_180731-1

کمپرسور پشت تراکتوری ECO Plus 520

Compresor_ECO_550

ابزارهای قابل انتخاب:

با این کمپرسور می توان همزمان ۴ قیچی و یا یک اره و یا ۲ زیتون چین راه اندازی کرد.

توضیحات کمپرسور:

کمپرسور پشت تراکتوری مدل حرفه ای جهت باغات متوسط تا بزرگ بیش از ۱۰ هکتار و مناسب باغدارانی که با چندهرس کار عملیات هرس را انجام میدهند و یا اکیپ های حرفه ای هرس کار و مناسب تمامی شرایط آب و هوائی بخصوص اراضی نا هموار و بسیار مرطوب.

مشخصات فنی:

قدرت مورد نیاز
هواساز
وزن
مخزن
قابلیت راه اندازی
۱۸ اسب بخار
۵۲۰ لیتر در دقیقه
۸۸ کیلو گرم
۲۵ لیتر
۴ قیچی و یا یک اره و یا ۲ زیتون چین

کاتالوگ و فیلم

IMG_20151223_180735-2
IMG_20151223_180731-1

کمپرسور پشت تراکتوری ECO Plus 950

Compresor_ECO_550

ابزارهای قابل انتخاب:

با این کمپرسور می توان همزمان ۶ قیچی و یا یک اره و یا ۴ زیتون چین راه اندازی کرد.

توضیحات کمپرسور:

کمپرسور پشت تراکتوری مدل حرفه ای جهت باغات بزرگ بیش از ۳۰ هکتار و مناسب باغدارانی که با چندهرس کار عملیات هرس را انجام میدهند و یا اکیپ های کاملا حرفه ای هرس کار و مناسب تمامی شرایط آب و هوائی بخصوص اراضی نا هموار و بسیار مرطوب.

مشخصات فنی:

قدرت مورد نیاز
هواساز
وزن
مخزن
قابلیت راه اندازی
۲۰ اسب بخار
۹۵۰ لیتر در دقیقه
۱۰۴ کیلو گرم
۲۵ لیتر
۶ قیچی و یا یک اره و یا ۴ زیتون چین

کاتالوگ و فیلم

IMG_20151223_180735-2
IMG_20151223_180731-1

موتورکمپرسور Action 350

816201131_112478

ابزارهای قابل انتخاب:

با این کمپرسور می توان همزمان ۳ قیچی و یا ۲ زیتون چین راه اندازی کرد.

توضیحات کمپرسور:

موتورکمپرسور فرغونی مونتاژ ایران با لوازم ایتالیائی جهت باغات متوسط تا ۱۰ هکتار و کوچکتر و باغدارانی که با چندهرس کار عملیات هرس را انجام میدهند یا اکیپ های هرس کار کوچک.مناسب تمامی شرایط آب و هوائی و حتی زمین های ناهموار و پست.

مشخصات فنی:

موتور
هواساز
وزن
مخزن
قابلیت راه اندازی
هوندا ۵٫۵ اسب بخار
۳۶۰ لیتر در دقیقه
۸۳ کیلو گرم
۲۹ لیتر
۳ قیچی و یا ۲ زیتون چین

کاتالوگ و فیلم

IMG_20151223_180735-2
IMG_20151223_180731-1