هرس مرکبات مدل FL200P

FL200P

توضیحات:

مشخصات فنی:

کاتالوگ و فیلم

هرس مرکبات مدل FL300N

FL300N

توضیحات:

مشخصات فنی:

کاتالوگ و فیلم

هرس مرکبات مدل FL400U

FL400U

توضیحات:

مشخصات فنی:

کاتالوگ و فیلم

هرس مرکبات مدل FL500P

FL500P

توضیحات:

مشخصات فنی:

کاتالوگ و فیلم

هرس مرکبات مدل FL600P

FL600P1

توضیحات:

این مدل دستگاه برای هرس شاخه ای خشک و سبز استفاده شده و کاربرد آن عمدتا برای مرکبات و زیتون می باشد. دیسک های برش مدل AE500 و AE460 برای برش شاخه ای تا قطر ۶ سانتیمتر مناسب می باشد. برای هرس سبز از تیغه های چاقویی با قطر برش ۳ -۲ سانت یا سرعت بیشتری می توان کارکرد. در این دستگاه می توان همزمان تاج، کنار و پایین درخت را هرس کرده و بدین صورت چرخش هوا بین درختان، نوردهی بیشتر، و همچنین انجام خدمات مکانیزه بین ردیف ها بیشتر خواهد شد. این دستگاه دارای سیستم هیدرولیک مستقل از تراکتور با خروجی ۸۰ لیتر می باشد.

مشخصات فنی:

کاتالوگ و فیلم

هرس مرکبات مدل FLHD900

FLHD900

توضیحات:

این دستگاه برای هرس دو نوع شاخه خشک و یا تر در انواع درختان و باغات می باشد.برای هرس شاخه های خشک بااستفاده از دیسک های برش به قطر ۵۰۰میلیمتر دستگاه قادر به برش تا ۱۵ سانتیمتر شاخه را خواهد بود.و در هرس شاخه های سبز که با تیغه های چاقوئی و با سرعت بیشتری انجام میشود ۳-۲ سانتیمتر قطر برش شاخه ها خواهد بود.فرم دهی شکل درختان موجب گردش بهتر هوا بین درختان و نفوذ بیشتر نورخورشید به درختان شده و همچنین تردد انواع ادوات کشاورزی و تراکتور جهت سمپاشی و سایر عملیات بسادگی انجام خواهدشد.

وزن سیستم هیدرولیک ۹۰ کیلوگرم

ظرفیت مخزن هیدرولیک ۸۰ لیتر

ارتفاع برش افقی ۴۶۰ سانتیمتر

ظرفیت کاری دستگاه با تیغه دیسکی یک هکتار در ساعت

ظرفیت کاری دستگاه با تیغه چاقوئی دو هکتار در ساعت

مشخصات فنی:

تعداد دیسک برش پهنای برش (cm) قطردیسک (mm) وزن (kg)
۵ ۲۰۲ ۵۰۰ ۳۵۰
۶ ۲۴۰ ۵۰۰ ۳۷۰
۷ ۲۷۸ ۵۰۰ ۳۹۰
۸ ۳۱۶ ۵۰۰ ۴۱۰

کاتالوگ و فیلم

هرس برگ مدل DF 200

DF 200

توضیحات:

مشخصات فنی:

کاتالوگ و فیلم

هرس زمستانه مدل PR 300

PR 300

توضیحات:

مشخصات فنی:

کاتالوگ و فیلم

هرس تابستانه مدل DE 800

DE 800

توضیحات:

مشخصات فنی:

کاتالوگ و فیلم

هرس تابستانه مدل G 800

G 800

توضیحات:

مشخصات فنی:

کاتالوگ و فیلم

هرس تابستانه مدل GD 800

GD 800

توضیحات:

مشخصات فنی:

کاتالوگ و فیلم

هرس تابستانه مدل S 800

S 800

توضیحات:

کاتالوگ و فیلم