آدرس: تهران – میدان توحید – خیابان امیرلو – پلاک ۷ – واحد ۱

    تماس:۶۶۹۱۶۷۶۴ -۶۶۱۲۰۶۵۱- ۶۶۱۲۰۶۴۸ – ۰۲۱

    فکس: ۶۶۹۲۳۶۹۶

    خدمات پس از فروش: ۰۹۱۲۰۶۵۸۲۱۴

    ایمیل: info@pgtagri.com