این دستگاه ویژه برداشت گردو از باغات سنتی ایران بوده که توسط کارشناسان ایتالیائی و براساس شرایط موجود باز طراحی و توانائی لرزاندن تنه درختان تا قطر ۵۲ سانتیمتر و ارتفاع حداکثر ۸متر.

این کمباین ها مدل چینی همان کمباین جاندیر ۹۹۷۰ بوده با تغییرات در سیستم تخلیه و کنترل دارای هد ۴ ردیفه با فاصله بین ردیفی ۷۶ سانتیمتر ثابت و سیستم اتوماتیک تنظیم ارتفاع هد.

این دستگاه مدل کمباین غوزه چین پنبه با عرض کار ۵ متر بوده و مجهز به یک پیش تمییز کننده در جلوی هد و سیستم جین در عقب هد بوده و عملیات جداکردن پنبه از غوزه در آن قسمت انجام می گیرد

این کمباین ها جهت برداشت غوزه و وش پنبه بصورت یکجا در اراضی با رطوبت کم دارای تراکم بیشتر ۲۴۰-۲۰۰ هزار در هکتار و بوته ها دارای ارتفاع کوتاه و تک تنه و شاخه های کمتر کاربرد دارد

این دستگاه جهت برداشت زیتون روغنی از باغات زیتون کشت متراکم (intensive &super intensive) کاربرد داشته و اساس کار آن لرزش شاخه ها میباشد.

ماشینهای برداشت چغندر قند

سرشاخه خرد کن ها