دسته بندی نشده

دستگاههای فرآوری محصولات کشاورزی

دستگاه پوست سبز کن گردو مدل برسی توضیحات: دستگاه پوست سبزکن گردو طرحی است ویژه جهت پوست گیری گردو بدون نیاز به آب. بطوری که هنگام پوست گیری پوست از سیستم خارج شده و بدین وسیله نه آبی هست که داخل مغز نفوذ کند نه پوستی داخل سیستم که آب آن وارد گردو شود.ضمن اینکه [...]
DETAIL