اخبار

Jul
16
Jun
05

دستگاه رول کن پنبه با خروجی سایز متغیر ساخت آرژانتین

دستگاه رول کن پنبه با خروجی سایز متغیر ساخت آرژانتین

By pgtagri | اخبار
DETAIL
Dec
13

قیچی های هرس شارژی بدون سیم ساخت ایتالیا

ورود انواع قیچی های هرس شارژی

By pgtagri | اخبار
DETAIL
Dec
13

تحویل،آموزش و راه اندازی یک دستگاه سرشاخه خردکن پسته

تحویل،آموزش و راه اندازی یک دستگاه

By pgtagri | اخبار
DETAIL
Nov
16

تعمیر و بازسازی تعداد ۹ عدد قیچی پنوماتیک super star

تعمیر و بازسازی تعداد ۹ عدد قیچی

By pgtagri | اخبار
DETAIL
Nov
16

تعمیرات و خدمات پشتیبانی قیچی های هرس پنوماتیک

تعمیر سه دستگاه قیچی پنوماتیک

By pgtagri | اخبار
DETAIL
Nov
04
Oct
20