نویسنده:pgtagri

تست دستگاه شیکر بادی طارم ۹۵۰۸۱۷

این کمباین ها جهت برداشت غوزه و وش پنبه بصورت یکجا کاربرد داشته و در اراضی با رطوبت کم که عمدتا دارای تراکم بیشتر240-200 هزار در هکتار هستند و بوته ها دارای ارتفاع کوتاه و ترجیحا تک تنه و یا شاخه های جانبی کمتر هستند کاربرد دارد
توسط:pgtagri | یونیورسیتی
ادامه مطلب