ورود انواع قیچی های هرس شارژی

انواع قیچی های هرس شارژی ساخت شرکت Campagnola ایتالیا به سبد محصولات باغی این شرکت وارد شد.

شامل: مدل بدون سیم و سیم دار
که مدل بدون سیم در سه مدل Speedy, Stark M, Stark L ارائه می شود.
مدل سیم دار بازو سرخود در سه مدل Easy80, Easy15, Easy200 قابل ارائه می باشد.