آدرس: تهران – میدان توحید – خیابان امیرلو – پلاک ۷ – واحد ۱

تماس:۶۶۹۱۶۷۶۴ -۶۶۱۲۰۶۵۱- ۶۶۱۲۰۶۴۸ – ۰۲۱

فکس: ۶۶۹۲۳۶۹۶

خدمات پس از فروش: ۰۹۱۲۰۶۵۸۲۱۴

ایمیل: info@pgtagri.com