اطلاعات تماس:

تماس: ۶۶۹۱۶۷۶۴ -۶۶۱۲۰۶۵۱- ۶۶۱۲۰۶۴۸ – ۰۲۱

شماره خدمات پس از فروش: ۰۹۱۲۰۶۵۸۲۱۴

توضیحات و مشخصات فنی:

کم کارکرد و آماده بکار مدل پشت تراکتوری با قابلیت دربرگیری شاخه ها بقطر ۲۵ سانت و ارتفاع ۳ متر