دستگاه خرد کن شاخه و تنه حجمی مدل  TP 4500 قابلیت خرد کردن 

شاخه ها و تنه ها تا ۳۰ سانتی متر و مجهز به سیستم هوشمند جهت کنترل حجم ورودی سیستم تغذیه.