اطلاعات تماس:

تماس: ۶۶۹۱۶۷۶۴ -۶۶۱۲۰۶۵۱- ۶۶۱۲۰۶۴۸ – ۰۲۱

شماره خدمات پس از فروش: ۰۹۱۲۰۶۵۸۲۱۴

توضیحات و مشخصات فنی:

سرشاخه خردکن فنلاندی با سیستم هیدرولیک مستقل از تراکتور ۴۰۰ ساعت کارکرد آماده به کار با دو دست تیغه یدک