کمپرسورهای مجموعه هرس

موتورکمپرسور فرغونی مدل حرفه ای جهت باغات بزرگ بیش از ۳۰ هکتار و مناسب باغدارانی که با چندهرس کار عملیات هرس را انجام میدهند و یا اکیپ های کاملاحرفه ای هرس کار. این دستگاه در تمام شرایط آب هوائی بخصوص در اراضی هموار بخوبی کار می کند.