دوره ها

دستگاههای هرس فرم دهنده

رایگان

دستگاههای هرس فرم دهنده

قطعات بذرکارهای گاسپاردو

رایگان

قطعات بذرکارهای گاسپاردو

قطعات سمپاش

رایگان

قطعات سمپاش

قطعات خاک ورزی

رایگان

قطعات خاک ورزی

شیکر پشت تراکتوری

رایگان

شیکر پشت تراکتوری

شیکرهای قابل حمل

رایگان

شیکرهای قابل حمل

ابزارهای مجموعه هرس

رایگان

ابزارهای مجموعه هرس

کمپرسورهای مجموعه هرس

رایگان

موتورکمپرسور فرغونی مدل حرفه ای جهت باغات بزرگ بیش از ۳۰ هکتار و مناسب باغدارانی که با چندهرس کار عملیات هرس را انجام میدهند و یا اکیپ های کاملاحرفه ای هرس کار.

این دستگاه در تمام شرایط آب هوائی بخصوص در اراضی هموار بخوبی کار می کند.