تحویل یک دستگاه خردکن شاخه و تنه نخیلات

(کراشر) مدل برقی همراه با سیکلون غبار گیر و یک دستگاه تیشه هیدرولیکی جهت کاستن قطر تنه نخیلات جهت تغذیه کراشر به آقای انباز از باغداران پیشرو شهرستان رودان بندر عباس جهت امر فرآوری شاخه نخیلات.
۲۳/۴/۹۹