تعمیر و بازسازی تعداد ۹ عدد قیچی

تعمیر و بازسازی تعداد ۹ عدد قیچی پنوماتیک super star مارک campagnola ایتالیا متعلق به شرکت کشاورزی محیا