تعمیر سه دستگاه قیچی پنوماتیک

تعمیر سه دستگاه قیچی پنوماتیک مدل F6 مربوط به آقای قائدی باغدار احمدآباد مستوفی ۹۹/۰۸/۲۵ توسط آقای طهماسبی کارشناس شرکت